కలబంద

  • Aloe Vera Benefits: కలబంద ఎన్నో ఔషధ గుణాలు

    Aloevera: కలబంద ఒక రకమైన ఔషధ మొక్క. కలబంద మొక్క చూడడానికి కొంచెం దట్టంగా ముళ్ళ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. జిగురు లాంటి గుజ్జు పదార్థంతో నిండి…

    Read More »
Back to top button